Warning: include(sekcja_opis.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/pvmonitor/ftp/pvmonitor/gminy/wagrowiec/index.php on line 52

Warning: include(sekcja_opis.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/pvmonitor/ftp/pvmonitor/gminy/wagrowiec/index.php on line 52

Warning: include(): Failed opening 'sekcja_opis.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /home/pvmonitor/ftp/pvmonitor/gminy/wagrowiec/index.php on line 52

Mapa OZE

Na mapie zaznaczono instalacje OZE pracujące w gminie.Gmina: Wągrowiec

Produkcja bieżąca

Wykres przedstawia bieżącą produkcję energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych pracujacych w gminie.Produkcja dobowa

W bieżącym miesiącu produkcja energii elektrycznej przedstawia się następująco.

Produkcja miesięczna

Wykres przedstawia miesięczne uzyski naszych instalacji.Produkcja roczna

Instalacje fotowoltaiczne w naszej gminie wyprodukowały juz tyle energii elektrycznejLista naszych instalacji


W 2015 roku Gmina Wągrowiec otrzymała pomoc na dofinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznych w ramach zadania pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Wągrowiec” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013. Działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Otrzymano pomoc w wysokości 780 570,00 zł. W ramach zadania wybudowano trzy instalacje o mocy 25 kW każda oraz 21 instalacji o mocy 4 kW. Całkowita wartość zadania wyniosła: 1 023 479,85 zł.
Zapraszamy na: http://www.gminawagrowiec.pl/Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/pvmonitor/ftp/pvmonitor/gminy/wagrowiec/index.php on line 341
Nazwa instalacji Inwerter Moc Miejscowość Produkcja
dobowa [kWh]
Produkcja
całkowita [kWh]

Gmina Wągrowiec

Gmina położona jest ok. 60 km od Poznania, administracyjnie należy do województwa wielkopolskiego i powiatu wągrowieckiego. Siedziba władz gminy zlokalizowana jest w mieście Wągrowcu, stanowiącym odrębną jednostkę administracyjną, która spełnia dla gminy funkcje ośrodka usługowego o lokalnym charakterze. W granicach administracyjnych gminy znajduje się 65 miejscowości, wchodzących w skład 43 sołectw. Gminę zamieszkuje 12 048 osób.
W 2015 roku Gmina Wągrowiec otrzymała pomoc na dofinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznych w ramach zadania pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Wągrowiec” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013. Działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Otrzymano pomoc w wysokości 780 570,00 zł.
W ramach zadania wybudowano trzy instalacje o mocy 25 kW każda oraz 21 instalacji o mocy 4 kW.
Całkowita wartość zadania wyniosła: 1 023 479,85 zł
Zapraszamy na: http://www.gminawagrowiec.pl/

Warto zobaczyć

img
Łekneński Kompleks Osadniczy
Łekno. Kościół pw. św. Piotra i Pawła z XVI w. oraz układ urbanistyczny Łekna.

Łekneński Kompleks Osadniczy. Na mapie kulturowej Polski Łekno to dziś niewielka miejscowość położona nad Jeziorem Łekneńskim, które od wczesnego średniowiecza stanowiło jeden z najważniejszych punktów osadniczo-kulturowych. Wokół tej miejscowości funkcjonowało kolejno po sobie kilka różnoczasowych osad i obiektów architektonicznych. Początki osadnictwa na tym terenie sięgają schyłku paeolitu (12-8 tys. lat p.n.e.) do wczesnego średniowiecza i czasów nowożytnych (500-1250 r. n.e.). Najstarsza wzmianka historyczna o Łeknie pochodzi z bulli Innocentego z 1136 r.

img
Tarnowo Pałuckie

Niewielka wieś położona 6 km na północ od Wągrowca i 3 km na południe od Łekna, nad brzegiem Jeziora Rgielskiego, w pobliżu dawnej siedziby klasztoru cysterskiego w Łeknie. Już ok. XIII w. (przed 1263 r.) pobudowano pierwszy drewniany kościół, który posadowiono na kamiennych fundamentach. Kościół ten funkcjonował do ostatniej ćwierci XIV w. Wtedy na jego miejscu postawiono nowy (drugi) obiekt, który w głównej bryle zachował się do dziś. Najstarsze drewno użyte do jego konstrukcji zostało ścięte jesienią/zimą 1373/1374 r.
Obecna bryła kościoła św. Mikołaja jest orientowanym, drewnianym obiektem o konstrukcji zrębowej. Cała powierzchnia ścian nawy, strop, prezbiterium i zakrystia pokryte są bogatą polichromią. Kościół pw. św. Mikołaja w Tarnowie Pałuckim ze względu na swoją chronologię, walory historyczne i artystyczne, w 1933 r. został wpisany do rejestru zabytków. Jest on najcenniejszym drewnianym obiektem sakralnym w Polsce - perłą architektury drewnianej na naszych ziemiach.

img
Łaziska

Zespół architektoniczny: grobowiec rotmistrza Franciszka Łakińskiego wraz z barokową kolumną z 1845 r. Położony w Łaziskach, na niewielkim wzniesieniu przy drodze Wągrowiec-Gniezno. Grobowiec Łakińskiego powstał w 1845 r. Ma postać 6 – metrowej piramidy, wzniesionej na rzucie kwadratu z ciosanych i gładzonych kamieni polnych. We wnętrzu znajdują, się zwłoki Franciszka Łakińskiego (1767-1845), rotmistrza wojsk napoleońskich w latach 1804-1814, odznaczonego Orderem Virtuti Militarii i francuskiej Legii Honorowej za udział w walkach narodowo-­wyzwoleńczych.

img
Bukowiec

Miejsce masowej egzekucji 107 Polaków, rozstrzelanych 8 grudnia 1939 roku przez hitlerowców, w lesie w pobliżu wsi Bukowiec. 22 stycznia 1970 roku odsłonięto pamiątkowy kamień ku czci pomordowanych. W 66 rocznicę tych tragicznych wydarzeń, 10 września 2005 roku dokonano odsłonięcia i poświęcenia odrestaurowanego miejsca masowej egzekucji. Postawiono krzyż i zamontowano tablicę z nazwiskami pomordowanych.